.: НАЧАЛО :. .: ЗА НАС :. .: ДЕЙНОСТИ :. .: ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ :. .: АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ :. .: КОНТАКТИ :.Choose your language
flag-bg flag-uk
Управление на качеството в консорциум КЗУ ХОЛДИНГ ГРУП
Сертификат ISO 9001: 2000

Консорциум КЗУ Холдинг Груп е създал, документирал и внедрил Система за Управление на Качеството (СУК) съгласно ISO 9001: 2000, което е документирано със сертификат № 75.100.40097, издаден от TUV Rheinland Group.

Специфичната за предприятието СУК отговаря, както по отношение на документацията, така също и при прилагането на практика, на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001: 2001.

Наличните процеси в предприятието са идентифицирани и определени. Тяхната последователност и взаимодействие са дадени в Наръчника по качеството (НК). Всички, имащи отношение към дейността глави на стандарта са описани в документацията на СУК, НК и съпътстващите документи в изисквания обем. СУК на "КЗУ Холдинг Груп " включва всички изисквания на стандарта. КЗУ Холдинг Груп е сертифициран от SLV Halle Германия като предприятие притежаващо необходимите изисквания за производство на стоманени конструкции съгласно DIN 18 800-7, чрез сертификат No.SLV Hal /18800/D/002/0/04, след последната преатестация валиден до 2009 г.

Производствените бази са сертифицирани по 4 метода на заваряване, а именно - 111, 121,135 и 141 за заваряване на строителни стомани S 235, S 275, S 355, неръждаеми стомани и алуминиеви сплави.

Съгласно СУК за всяко ново изделие се извършват допускни проби на заварчиците и заваръчните операторите в производствени условия. Фирмата е сертифицирана за производство на съдове под налягане от TUV Rheinland за първи път по
AD-Merkblatt HP 0 (TRB 200) от 1994 г. Съдовете под налягане се контролират посредством Акустична емисия, ултразвукова дефектоскопия, гама контрол и други неразрушаващи методи за контрол


Created by: ivuWorks.com