.: НАЧАЛО :. .: ЗА НАС :. .: ДЕЙНОСТИ :. .: ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ :. .: АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ :. .: КОНТАКТИ :.Choose your language
flag-bg flag-uk
Специфични работи

Изпълнение на специфични заваръчни работи на най-отговорни съоръжения в енергетиката в т.ч. АЕЦ, нефтохимията, металургията, хранително-вкусовата промишленост в т.ч. изделия от легирани стомани и сплави.


Реконструкция и ремонтна дейност на резервоарни вместимости

Увеличение на обемите на вече построени резервоари
Консорциум КЗУ Холдинг Груп има потенциал и разработки за увеличение на вместимостта на вече построени резервоари. Такова нарастване се използва за резервоарни паркове, където няма площи за изграждане на нови резервоари. Увеличението на резервоарите зависи от редица фактори, но обема може да се увеличи значително.

Смяна на корозирали и повредени елементи
Като всяко работещо съоръжение и резервоарите се амортизират, но има разработени стандарти и приложени вече технологии за подмяна на отделни елементи от резервоарите. Консорциум КЗУ Холдинг Груп прилага тези технологии за смяна на дъна и най-долните пояси на резервоарите, които обикновено са най-уязвимите от корозия поради агресивната среда на съхранявания продукт. По този начин могат да се спестят много средства за изграждане на нов резервоар, като значително се удължава проектния живот на резервоара.

Добавяне на двойни дъна и двойни корпуси
Съвременните изисквания за безопасна експлоатация налагат изграждането на допълнителни предпазни мерки срещу евентуални течове и пробиви в конструкцията на резервоарите.


Обследване и оценка на състоянието на резервоари в експлоатация

Стоманените цилиндрични, вертикални резервоари за нефт и нефтопродукти са отговорни строителни съоръжения. Евентуалното разрушаване на един такъв резервоар може да доведе до сериозна екологична катастрофа. Съхраняваният в тях продукт многократно надвишава като цена стойността на резервоара. По време на експлоатация тези съоръжения са подложени на агресивното въздействие на околната среда и съхранявания продукт, слягане на фундамента, деформации на конструкцията. Тези неблагоприятни фактори намаляват експлоатационната приложност на резервоара и могат да доведат до невъзможност за по-нататъшно използване. За да се избегнат такива случаи трябва периодично да се провежда обследване на резервоарите, чрез което се следи за актуалното състояние на съоръженията. Интервалът между две обследвания зависи от много фактори, като например:
  • вид на почвата и вид на фундамента
  • скорост на слягане на фундамента
  • вид и свойство на съхранявания продукт
  • резултатите от визуалният оглед на резервоара
  • наличието на повреди в конструкцията, техният вид и размери
  • промяна в режима на експлоатация
но не трябва да надхвърля 10 години за пълно обследване.
Консорциум КЗУ Холдинг Груп извършва обследване, ремонт и реконструкция на вертикални стоманени цилиндрични резервоари, които се намират в експлоатация. Тези наши дейности повишават безопасността и дълговечността за експлоатация на резервоарите. При диагностицирането ние получаваме и обработваме данни чрез които могат да се определят:
  • остатъчния срок на експлоатация до поредния ремонт или бракуване
  • вида на ремонта и обема на ремонтните работи изхождащи от неговото техническо състояние
  • допустимо ниво на запълване по време на експлоатация.
  • Проверка на конструкцията на резервоари за труднооткриваеми дефекти чрез метода на акустичната емисия.

Консорциум КЗУ Холдинг Груп притежава оборудване на немската фирма Vallen за извършване на безразрушителен контрол посредством метода на Акустичната емисия.

Акустичната емисия е мощен метод за изследване поведението на материали деформиращи се под действието на напрежения.Тези материали 'реагират'на натоварването и със системата AMSY-5 може да се слуша 'звука' от развитието на пукнатина, фазови превръщания, течове, триене ( между външни повърхности или по повърхността на пукнатини), провлачване, разкъсване на армиращи нишки, отлепяне, корозия, износване, изпразване на кондензатор, кавитация, ударен импулс и др. AMSY-5 е усъвършенствана АЕ система и притежава способността да открива всички тези АЕ източници чрез подобрената си чувствителност и съвременен 32-битов софтуер.

АЕ активността се регистрира когато механична вълна и се разпространява до АЕ сензора.В противовест на звука, който се чува, всеки измерван АЕ сигнал се трансформира в електрически и така може да се наблюдава на осцилоскоп или на дисплея на записващо устройство. Обикновено АЕ сигнала се появява като една вълна (вълнов пакет или бърст), която нараства, достига една или повече върхови амплитуди и след това затихва.АЕ сигналът се регистрира над 'звуковия' праг с честота ( често от 100 до 1000 kHz) с помощта на резонансен пиезо-електрически сензор, но AMSY-5 може да работи и с много други сензори в обхвата от 5 kHz do 3 MHz.

Акустична емисия Акустична емисия Обекти за приложение на акустичната емисия
Обекти за приложение на акустичната емисия Ремонт на резервоари, монтаж на допълнителни пояси Ремонт на резервоари, монтаж на допълнителни пояси


го^ре

Created by: ivuWorks.com