.: НАЧАЛО :. .: ЗА НАС :. .: ДЕЙНОСТИ :. .: ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ :. .: АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ :. .: КОНТАКТИ :.Choose your language
flag-bg flag-uk
Предлагане на съоръжения до ключ

Монтажна дейност

 1. Резервоари;
 2. Силози;
 3. Тръбопроводи;
 4. Енергийно и химическо оборудване;
 5. Екологични пречиствателни съоръжения;
 6. Строителни конструкции:
  • халета;
  • форумни покриви;
  • промишлени метални комини.

Консорциум КЗУ Холдинг Груп е специализиран в монтажа на различни типове системи за съхранение на насипни течни и сухи товари. Основните съоръжения, с който нашата фирма се е специализирала, са надземните цилиндрични резервоари, съдове под налягане, силози, тръбопроводи, метални конструкции.

РЕЗЕРВОАРИ

Типове и основни конструктивни елементи.
Вертикалните цилиндрични резервоари са основните и най-масово използвани за всякакви цели. Консорциум КЗУ Холдинг Груп монтира всички типове резервоари и изпълнява широка гама от съоръжения в зависимост от изискванията на клиента.
Първия основен тип са резервоарите с плаващ покрив, които се използват основно за съхранение на петрол и леки петролни горива. При тях основното предимство е намаляването на загубите от изпарение на съхранявания продукт. Консорциум КЗУ Холдинг Груп е проектирал изградил такива резервоари в няколко страни в Европа. Нашата фирма проектира и изгражда резервоари, както с двоен така и с единичен покрив в зависимост от изискванията на клиента и спецификата на съхранявания продукт.
Консорциум КЗУ Холдинг Груп монтира резервоарите съгласно всички съвременни изисквания за екология и опазване на подпочвените води. За тази цел нашата фирма предлага по изискване на всички европейски клиенти резервоари с задържащ резервоар (retention tank) и двойно дъно. От екологична гледна точка този тип резервоари са с най-добра конструкция, тъй като напълно изключват изтичането на съхранявания продукт в околната среда и почвата в случай на авария. Друго основно предимство е значителното намаляване на площта за гасене при евентуален пожар, което от своя страна опростява и намалява цената на противопожарната система. Системата за постоянен вакуумен контрол на двойното дъно на резервоара дава възможност за следене за евентуални течове и съответно за тяхното своевременно спиране.
Консорциум КЗУ Холдинг Груп предлага всякакви типове резервоари в зависимост от конструкцията като:

 • самоносещ се коничен покрив;
 • коничен покрив с вътрешни колони;
 • самоносещ се сферичен покрив;
 • Резервоари с фиксиран покрив и плаващ вътрешен понтон.

В зависимост от съхранявания продукт, климатичните условия, обема на резервоара и изискванията на клиента нашата фирма проектира, изработва и монтира гореспоменатите резервоари в кратки срокове изцяло със собствено оборудване и персонал.
Консорциум КЗУ Холдинг Груп изпълнява своите проекти на ключ и осигурява цялата гама аксесоари и оборудване, което е необходимо за пълното завършване на съответния обект. В зависимост от изискванията клиента ние доставяме оборудване от различни световни производители на уплътнения, арматура, измервателна електроника и противопожарна техника.

СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

Освен цилиндричните резервоари Консорциум КЗУ Холдинг Груп е специализирана в изработката на съдове под налягане за съхранение различни флуиди, като: пропан-бутан, амоняк, кислород, азот, аргон и др. Тези съдове могат да бъдат, както стационарни така и мобилни - монтирани на различни платформи и превозни средства. Към продуктовата листа спадат и железопътни цистерни за транспорт на гореспоменатите флуиди. Друго изделие, което предлагаме е танк контейнери, които са подходящи за автомобилен и морски транспорт, като тяхната гама може да варира в зависимост от обема и съхранявания продукт. За хранителни и специални агресивни продукти съдовете могат да се произведат от неръждаема стомана.

СИЛОЗИ

Консорциум КЗУ Холдинг Груп има и значителен опит при проектирането изграждането и монтажа на метални силози. за складиране на цимент, хидратна вар и други насипни строителни материали. Както и системи за разтоварване на такива продукти от ж.п. вагони и транспортиране до силоза.
Предлагаме и метални Силози за съхранение на зърнени храни, които се изграждат от поцинковани листа, които в последствие се огъват на желаният радиус и на гофри. Цялата конструкция на този тип силози е много лека и лесна за монтаж, тъй като всички връзки са на болтове. Основно предимство на леката им конструкция е, че могат да се монтират на почви със слаба носимоспособност, както и дългогодишна гаранция срещу корозия.

ТРЪБОПРОВОДИ

За да може да изпълнява комплексни поръчки за изграждане на складови стопанства за съхранение на различни течни товари Консорциум КЗУ Холдинг Груп проектира и изгражда всякакви тръбопроводи. В основната си част това са тръбопроводи за между цехови комуникации, обвързване на резервоарни паркове с товарни и разтоварни съоръжения. Освен тръбопроводите нашата фирма проектира и изгражда и необходимата инфраструктура, като естакади мостове и други съоръжения в зависимост от конкретната площадка и изискванията на клиента.

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Консорциум КЗУ Холдинг Груп произвежда и монтира всякакви метални конструкции по изискване на клиента. Прави собствени разработки и консултации за оптимални решения в зависимост от заданието на клиента и целите за които ще се използва конструкцията. Конструкциите намират приложение, както в индустрията така и в гражданското строителство. Със съвременните антикорозионни покрития може да се гарантира дългогодишна гаранция срещу корозия на конструкциите.


Резервоари с двойно дъно и двоен покрив, Фобург, Германия Резервоарен парк, Цереквице, Чехия Конструкция летище Мюнхен
Монтаж на твърд покрив, централен кръг Твърд покрив, ребра Твърд покрив за изплаване
Специфични монтажни технологии Монтаж на цял твърд покрив с 500 т кран, летище Мюнхен Монтаж на рулонни резервоари
Монтаж на резервоар за съхранение на петрол, 50 000 м3, Палоуш, Судан Изолация на резервоар за съхранение на петрол, 50 000 м3, Ал-Джабалин, Судан Сферични резервоари
Бордоматик в действие, Палоуш, Судан Бордоматик в действие, Палоуш, Судан Бордоматик в действие, обект Юлих, Германия
Циментени силози, Босна и Херцеговина


го^ре

Created by: ivuWorks.com